Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «Alexander» ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ στα γραφεία της εταιρείας (Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ Βέροιας) καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- AΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ
3) ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΙΚΑ)
4) ΑΜΚΑ
5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜHΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖHΣ (1oς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. 2331023774 κα. Λένα
Εmail: hr@aqf.gr